رابطه دو سويه کسري بودجه و تورم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه دو سويه کسري بودجه و تورم در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رابطه کسری بودجه وتورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود .سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است .رابطه بینکسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طور کلی مبهم است. نظر به اهمیت کسری بودجه در سطح کلان ، هدف از این تحقیق دست یافتن به پاسخی برای این سوال است که آیا کسری بودجه ناشی از سیاست های نادرست ، بر روی تورم و همچنین تورم ناشی از سیاست های داخلی در شرایط مختلف بر کسری بودجه، می تواند تاثیر گذار باشد؟ از آنجاییکه در این زمینه محققان نظرات مختلفی را با روش های متفاوت ارائه داده اند، این تحقیق کاربردی، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری VECM و مدل همگرایی یوهانسون انجام شده است ، نتایج به دست آمده از مدل همگرایی یوهانسون ،رابطه ای مثبت برای تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه را نشانمی دهد و آزمون های علیت گرنجر میان متغیرهای اقتصاد کلان، مخصوصا تورم با کسری بودجه رابطهای یکطرفه از سوی تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به سوی کسری بودجه را نشان می دهد.

لینک کمکی