رابطه رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني در سازمان ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات نقش تعریف شده شان می باشد، بستگی دارد. سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری باماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند. رفتار شهروندی سازمانی،گویای این واقعیت است که وجود این نوع رفتارها در سازمانهای دولتی و خصوصی، اثرات مثبت و قابل توجهی دارد. در واقع؛ دو نوع اثر فردی و سازمانی در سایه وجود رفتار شهروندی سازمانیمترتب است. این رفتارها برگرفته از رضایت شغلی کارکنان می باشد که این امر رضایت فرد از سازمان، محیط و عوامل محتوایی و فردی را دربر دارد. رفتارهای شهروند سازمانی منجر به به کارایی سازمان و افزایش بهره وری می گردد و خصوصاً در جهت افزایش کیفیت خدمات و تولیدات و همچنین رضایت مشتریان حائز اهمیت است. انجام رفتارهای شهروند سازمانی گویا ایناست که فرد در سازمان خود دارای رضایت شغلی می باشد و اثربخشی و کارایی سازمان برای او بسیار مهم است چرا که در قبال این رفتار انتظار پاداش را ندارند و کاملا داوطلبانه و اختیاری می باشد. در این مقاله به بررسی رابطه رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني در سازمان ها می پردازیم

لینک کمکی