شناسايي و ارزيابي منابع مالي پايدار شهري براي شهرداريها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و ارزيابي منابع مالي پايدار شهري براي شهرداريها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه، بیش از 59 درصد منابع مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تأمین میشود و وابستگی به کمکهای بلاعوض دولتی کمتر از 9 درصد است. به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیتو مهاجرتها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکاء شهرداریها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای مجریان امور شهرداریها دشوار کرده است. بدین ترتیب عدم برخورداری ازمنابع درآمدی پایدار، برنامهریزی مالی و بودجهای شهرداریها را مختل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینههای روبه افزایش شهرداریها را در سالهای آتی نخواهد کرد . بنابراین شهرداریها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان، نیازمند منابع درآمدی جدید و پایدار میباشند. هدف این پژوهش شناسايي و ارزيابي منابع مالي پايدار شهري براي شهرداريها میباشد. روشانجام پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات اسنادی )کتابخانهای( و میدانی میباشد. در پایان پیشنهادهایی در راستای بهبود شرایط موجود ارایه شده است.

لینک کمکی