شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه بازار برق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه بازار برق ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

صنعت برق در ابتدا و با احداث واحدهای کوچک و خصوصی تولید برق حیات خود را آغاز کرد اما به تدریج و با درک اهمیت این صنعت روند دولتی شدن آن آغاز شدو به انحصار دولت در آمد . رشد روز افزون مصرف انرژی در یک کشور، نیاز به سرمایه گذاریمتناسب با آ ن رشد و سیاست های اخیر دولت که بدنبال تمرکز زدایی وکاهش تصدی گری هست، تجدیدساختار صنعت برق را یک امر مهم وجدی تلقی می شود. در این راستا تحقیق حاضر به شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه بازار برق ايران می پردازد. جامعه آماری تحقیق، خبرگان همچون بازار برق درشرکتهای تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران مانند وزارت نیرو، توانیر، شرکت مدیریت شبکه، شرکت برق منطقه ای و توزیع و مدرسین دانشکدههای فنی ودانشکده های اقتصاد و... می باشد که دارای تخصص در بازار برق، و دارای حداقل 5 سال سابقه کار در بازار برق میباشند و سابقه پژوهش در این زمینه را دارند، استفاده شده است

لینک کمکی