شناساييعوامل موثر بر شکل گيري و توسعه کسبو کارهاي نوپاي جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناساييعوامل موثر بر شکل گيري و توسعه کسبو کارهاي نوپاي جهاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در شرایط کنونی جهان بنگاه ها نیاز دارند به سرعت جهانی شوند و تنها شرکت هایی که موفق می شوند پویایی را حفظ کرده و به اندازه کافی مزایای رقابتی خود را توسعه دهند، می توانند در بازار رقابت بمانند. این تصوروجود داشت که فرصت های کسب و کار بین الملل فقط برای تعداد محدودی از بنگاه ها با اندازه مشخص، میزان تجربه، و سرمایه معین می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. اگرچه این نظرات در طی زمان تغییر یافت وجهانی سازی برای همه بنگاه ها به یک نیاز جدید تبدیل شده است.جهانی شدن بازار به همراه پیشرفت های فناوری منجر به بوجود آمدن بنگاه های نوپای جهانی گردید که با دید جهانی از ابتدا شکل یافتند و یا سریعجهانی شدند. این عوامل امکان موفقیت کسب و کارهای با منابع محدود را در تجارت بین الملل را فراهم می کنند از طرف دیگر محدودیت های بازار داخلی ممکن است منجر به اجبار کسب و کار به جهانی شدن درهمان ابتدای تاسیس گردد. در این مقاله به بررسی و مرور ادبیات در خصوص دلایل و تاریخچه جهانی سازی بنگاه ها، مفهوم نوپایجهانی، مفاهیم مشابه نوپای جهانی، تفاوت های نحوه و سرعت جهانی شدن بنگاه ها و در نهایت عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه بنگاه های نوپای جهانی Born Global پرداخته شده است.شکل گیری و توسعه بنگاه های نوپای جهانی به عواملی مانند تجربه و کارآیی کارمندان کلیدی شرکت، خصوصیات و ویژگی های صنعت، نوع محصول تولیدی و وضعیت جهانی و بین المللی محصول و صنعتبستگی دارد. همچنین نوپاهای جهانی به وسیله همکاری با شرکای شبکه کاری خود می توانند ورورد خود را به بازار شتاب بخشند.

لینک کمکی