طبقه بندي بصري (تجسم) سازي دادهها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طبقه بندي بصري (تجسم) سازي دادهها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این مقاله طبقهبندی تحلیلی مناسبی شامل تکنیکهای ساده برای معرفی و ارائه دادهها بیان میشود. برخلاف کارهای قبلی که در حدود سه دهه قدمت دارند، جنبههای خاص تکنیک بصری (تجسم) سازی را بررسینمیکنیم، بلکه مکانیزمها و ادراک بینشی اساسی را بررسی میکنیم. هدف ما در این مقاله ارائه درک بهتر فرآیند بصری سازی است. برای انجام این کار، از عناصر ابتدایی برای رسیدن به مدلی که میتواند شرحی از چگونگی کار تکنیکهای بصریسازی را بیان نموده و به شرح مختصری از معانی آن می پردازیم

لینک کمکی