طبقه بندي ويژگيهاي طراحي تلويزيون با استفاده از الگوي جديدي از سوالات مدل کانو -مطالعه موردي در گروه صنعتي انتخاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طبقه بندي ويژگيهاي طراحي تلويزيون با استفاده از الگوي جديدي از سوالات مدل کانو -مطالعه موردي در گروه صنعتي انتخاب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است که نیازهای مشتری تلویزیون با ایجاد تغییر در نوع سوالات پرسشنامه کانو با توجه به ویژگی های طراحی تلویزیون، شناسایی و طبقه بندی شوند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزارپرسشنامه شامل پرسشنامه های تعیین نیازهای مشتری تلویزیون، تعیین ویژگی های طراحی تلویزیون و پرسشنامه ی توسعه یافته ی کانو با نوع سوالات جدید استفاده شده است؛ و سپس با جدول ارزیابی کانو تحلیلشده است. این پژوهش در گروه صنعتی انتخاب و در بخش تلویزیون انجام گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طبقه بندی به دست آمده از این طریق با توجه به اهمیت شناخت نوع و طبقه ی نیازهایمشتری می تواند در محیط رقابتی امروز که تامین نیازهای مشتریان بر اساس قابلیت های داخلی سازمان، بسیار اهمیت دارد، مفید باشد

لینک کمکی