طراحي مدل با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري جهت شناسايي و تعيين عوامل موثر بر فرار مالياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي مدل با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري جهت شناسايي و تعيين عوامل موثر بر فرار مالياتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

دراین پژوهش سعی شده است تابصورت ریشه ای به عواملی که باعث فرارمالیاتی میشود پرداخته شود وبه ارایه دلایل و متغیرهای لازم برای تحول و اصلاح درنظام مالیاتی پرداخته شود که دراین رابطه ابتدا عواملی مانند عدم گسترش فرهنگ مالیاتی عدم جامعیت قانون و ابهامات موادقانونی و عدم اشراف قانون گذار و دخالت نهادهای غیرمسئول بوده را به عنوان عوامل موثربرفرارمالیاتی درشهرتهران درنظر میگیریم و سپس با استفاده ازپرسشنامه استاندارد DEMATEL اطلاعات را ازخبرگان مالیات ممیز، سرممیز و ممیز کل دریافت می کنیم و سپس با استفاده ازتکنیک ISM روابط بین متغیرها را بدست آورده و سپس بااستفاده ازتکنیک DEMATEL شدت نفوذپذیری هریک ازاین عوامل را بررسی کنیم و سپس به تلفیق این دوعامل میپردازیم و درنتیجه عدم جامعیت قانون و ابهامات موادقانونی عدم اشراف قانون گذار و دخالت نهادهای غیرمسئول ازعوامل موثرو مستقیم درفرارمالیاتی بوده و عدم گسترش فرهنگ مالیاتی به عنوان یک عامل تحت نفوذ غیرمستقیم درفرار مالیاتی می باشد یعنی با اصلاح سه عامل بالا میتوان باعث ارتقا و گسترش فرهنگ مالیاتی درجامعه شد

لینک کمکی