طراحي و بررسي سيستم جامع پاداش دهي بر مبناي ارزشيابي عملکرد در سيستم هاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي و بررسي سيستم جامع پاداش دهي بر مبناي ارزشيابي عملکرد در سيستم هاي مجازي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بررسی ها آشکار کرده است که درک مدیران از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی از جمله استفاده از ابزارهای کارآمد در رابطه با نحوه پاداشدهی و مباحث جبران خدمت در سازمانهای مجازی محدود است. نگارنده اینمقاله بر این موضوع معتقد است که ابتدا میبایست درک کرد که این سازمانها چگونه استخدام میکنند و افراد چگونه با آنارتباط کاری دارد. با بررسی صورت گرفته بیش از 80 درصد سازمانهای مجازی به افراد متناسب باعملکردشان پاداش و مزای پرداخت مینمایند. منظور از مزایا بر مبنای ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی، مورد ارزیابی قرار میگیرند و به آنها پاداش میدهند. در این پژوهشمدلی برای ارزیابی عملکرد و پی آن اتصال این مهم به نحوه پاداش دهی در سازمانهای مجازی بررسی میگردد. در مدل ارائه شده این پژوهش استانداردها و معیارهای کلیدی و اثرگذار الگوی کلیدی عمومی پرداخت بر مبنای عملکرد در عرصه سازمانهای مجازی چتر کیفیت، هزینه و تحویل به موقع، به طور وسیع بهبود مدیریت منابع انسانی است

لینک کمکی