عدالت اجتماعيو اقتصادي در حوزه اقتصاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن عدالت اجتماعيو اقتصادي در حوزه اقتصاد اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

عدالت بهعنوان یک اصل فطری، در نظام تکوین و تشریع نهاده شده است و طبق بیان امیرمؤمنان، علی(ع)، قرار دادن هر چیزدر جای خود است. در نظام تکوین، این اصل در خلقت عالم (بالعدل قامت السموات والارض) قرار دارد. این مفهوم که در جان آدمی ریشه دارد، در زندگی اجتماعی نیز به اندازهای با اهمیت است که خداوند به آن دستور داده است، بهگونهایکه هدف از فرستادن انبیا و اولیا و کتابها و شریعتها، همه برای دستیابی به این امر بوده است. بنابراین، در صورتی که زوایا و مصادیق حقیقی این مسئله روشن شود، جامعه به سوی کمال و سعادت رهنمون میشود و عدالت بهعنوان واسطه و دلیل، راه سعادت بشری را هموار میسازد. تحقق این مسئله مهم در اجتماع، با توزیع مناسب قدرت سیاسی و ثروت و اعطای حق هرکس در شأن و توان او امکانپذیر است و ابزارهایی همچون حکومت، حاکم، کارگزاران و خواص (علما، عباد، تجار، ملوک) میتوانند با عمل به فرامین دین و وظیفهشناسی، زمینه ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم آورند.

لینک کمکی