عملکرد بخش خصوصي و جايگاه آن در تجارت الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن عملکرد بخش خصوصي و جايگاه آن در تجارت الکترونيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جهانی شدن 1 و تغییرات شتابان به خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمانها و کشورها را به چالش طلبیده اند وبدون شک چشم پوشی از این تحولات، عقب ماندن سازمان ها یا کشورهای مورد نظر را در پی خواهد داشت.در این میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که از آن بنام انقلاب اطلاعات نام برده میشود،سهم بسیار عظیمی در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان ها دارد و میرود تا همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت پوشش قرار دهد.یکی از جنبه های متأثر از این تکنولوژی،حوزه اقتصاد و بازرگانی است.در این پژوهش سعی بر آن شده است که عملکرد بخش خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.امیداست که مورد استفاده مدیران نیز قرار گیرد.

لینک کمکی