عوامل تاثير گذار بر تمکين مالياتي در حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن عوامل تاثير گذار بر تمکين مالياتي در حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسک :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک عنصری کلیدی، مؤثر و کارآمد در مدیریت تمکین مالیاتی مؤدیان بوده و از اولویت های عملیاتی یک سازمان مالیاتی مدرن به حساب می آید. اعمال یک استراتژی تمکین توسط سازمان مالیاتی، عکس العمل متناسب با سطح ریسک تمکین هر مؤدیمی باشد. هدف اساسی تحقیق حاضر، توجه به عواملی است که به طور بالقوه در حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک، بر تمکین مالیاتی مودیان موثر می باشند. این تحقیق به صورت موردی و در اداره امور مالیاتی شهرستان رشت انجام شده است. تعداد مشاهدات تحقیق حاضر 925 مشاهده است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های گردآوری شده از مودیان مالیاتی حوزه مشاغلشهرستان رشت در طول پنج سال از 1387 تا 1391 می باشد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل های رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که ویژگی های شخصی مودیان، اعم از جنسیت، تحصیلات و سن، نقشی در تمکین مالیاتی آنها نداشته است. این در حالی است که درآمد ابرازی، سطح تمکین مالیاتی را کاهش داده است و میزان مالیات معوقه، موجب بهبود تمکین مالیاتی مودیان شده است. همچنین، مطابق با یافته ها، میزان جرائم مالیات در تمکین مالیاتی، نقشی نداشته است. به نظر می رسد که مودیان دارای بدهی مالیاتی، در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی خود، دقت بیشتری داشته اند

لینک کمکی