نقدي بر مدلهاي درماندگي مالي با تاکيد بر مديريتسود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقدي بر مدلهاي درماندگي مالي با تاکيد بر مديريتسود :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ورشکستگی، بزرگترین ریسک و تهدید هر بنگاه تجاری شناخته می شود. بنابراین هشدار نزدیک شدن به ورشکستگی (مرگ اقتصادی) می تواند شرکت را بر آن دارد تا چاره ای برای ابقای خود اتخاذ کند. درماندگیمالی اصطلاحی در ادبیات مالی و حسابداری است که در کنار اصطلاح ورشکستگی، تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. در این مقاله بر این تاکید می شودکه مدلهای به کارگرفته در درماندگی مالی، ساختار مالی را محور قرار داده و ساختار مدیریتی و سیاستهای حاکمیت شرکتی در نظر قرار نمی گیرد و نباید تنها به نسبتهای مالی اکتفا کرد. همچنین شاخصهایی برای مدیریت سود ارائه می شود که می تواند در مدلهای پیش بینی ورشکستگی به کار گرفته شود.

لینک کمکی