نقش بلوغ دانشي در استراتژيهاي مديريت دانش سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش بلوغ دانشي در استراتژيهاي مديريت دانش سازمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به هر میزان که سازمان ها دارای فرایندهای بیشتری باشند، به همان میزان نیازمند برنامههای واقع گرا و کاربردی برای مدیریت دانش سازمانی به عنوان منبعی راهبردی برای بهبودهای مستمر آتی خواهند بود .در این مقاله نقش بلوغ دانشدر استراتژیهای مدیریت دانش بیان گردیده است که توسط آن بتوان مدیریت دانش را به صورت راهبردی و جهت بهبودهای مستمر آینده، مورد ارزیابی و بهبود قرار داد .برای دستیابی به این هدف، مروری مختصر بر ادبیات مرتبط با مدیریت دانش و دیدگاه فکری سرمایه های فکری ارائه شده و سپس، مفاهیم عملکرد دانش محور سازمانی بر مبنای شاخص های سنجش مدیریت دانش مورد مطالعه کتابخانهای قرار گرفته است و در نهایت جمع بندی نظرات تعدادی از خبرگان درباره نقش بلوغ دانش در استرتژیهای مدیریت دانش در سازمان ارائه گردیده است

لینک کمکی