نقش بندر اميراباد در توسعه کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش بندر اميراباد در توسعه کارآفريني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها و جوامع می شناسند و یکی از دغدغه های اصلی، بسیاری از مدیران سازمانها محسوب می شود .استفاده از افکار وایده های نوآور کارکنان وکارآفرین می تواند منشاء تحولات عظیمی درسازمانها و نیز بهحرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور شود.از سوی دیگر، با نگاهی گذرا به بسیاری از سازمانهای موفق در می یابیم که آنان برای برتری جستن در عرصه رقابتهای جهانی و کسب سهم عمده ای از بازار کسب وکار ، با بسط رفتار وفرهنگ کارآفرینی درتمام لایه های سطوح سازمانی،اختصاص اعتبارات مالی،ایجاد انگیزه، برنامه ریزیها و سیاست گذاریها ، حمایت مدیران و ایجادتیمهای کارآفرینی درسازمان،منجربه بوجودآوردن فرصتهای جدید تجاری و تحرک بیشتر در بازارهای جهانی شده اند. درواقع می توان گفت که کارآفرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود وکارآفرین کسی است که از قوه ابتکار و خلاقیت در یافتن روشهایی برخوردار است که منجر به افزایش داراییها، قدرت و اعتبار وی شود. در این پژوهش سعی شد تااهمیت و جایگاه بندر امیر آباد در توسعه کارآفرینی ازطریق جذب سرمایه گذار و شرکتهای کارگزار بخش خصوصی ازطریق انجام تحقیقات میدانی به روش مصاحبه مستقیم بدون ساختار صورت پذیرفت و نمونه مورد آزمون از طریق انتخاب غیراحتمالی - قضاوتی، پرداخته شد و بررسی گردید که بندر امیر آباد با سیاست ، زیرساخت ومنابع ، بروکراسی اداری توانسته بعنوان تسهیل کننده درتوسعه کارآفرینی موفقیت ونقش موثر داشته باشد

لینک کمکی