نقش تجارت الکترونيک در جهاني شدن و توسعه اقتصادي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش تجارت الکترونيک در جهاني شدن و توسعه اقتصادي پايدار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه تحولات روزافزون فضای کسب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایشرقابت پذیری سبب شده است تا بیشاز گذشته نقش تجارت الکترونیک در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت یابد .تجارت الکترونیکبه عنوان یکی از ضروریات قرن بیست ویکم با انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت نقش مهمی را در تسهیل مبادلات داخلی و بینالمللی کشورها ایفا می نماید .تجارت الکترونیکی به بنگاهای تجاری محلی این اجازه را می دهد که به بازارهای جهانی مرتبط شده و ازاین طریق، صادرات و در نتیجه تولید ناخالصداخلی خود را افزایشدهند .همچنین، تجارت الکترونیکی به مصرف کنندگان این امکانرا می دهد که معاملات خود را در هر زمان و هر مکانی با اتصال به اینترنت، به انجام برسانند .هدف از تحقیق حاضر بررسی نقشتجارت الکترونیکدر توسعه اقتصادی کشورها می باشد .در همین راستا ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی تجارت الکترونکپرداخته و ضمن بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به تحلیل نقش و تاثیر تجارت الکترونیک در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و محدودیت های پبشروی آن پرداختهایم .در انتها نیز راهکارهایی را در جهترفع این محدودیتها ارایه نموده ایم

لینک کمکی