نقش جو ايمني بر انگيزش ايمني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش جو ايمني بر انگيزش ايمني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در سال های اخیر نگرش سازمان ها و جوامع نسبت به انسان دگرگون شده است. براساس این نگرش، توجه به سلامت و ایمنی محیط کار و سرمایه گذاری برای حفظ و ارتقای آن به عنوان یک محور اساسی در توسعه پایدار سازمان ها، مورد توجه صاحبانصنایع و دولتمردان قرار گرفته است. رسالت اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری از کارکنان توانمند است. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود، بدون توجه کافی به امر نگهداری نمی توان نتایج چشمگیری از اعمال مدیریت کسب نمود. از اینرو این دیدگاه یکی از مهمترین ارکان دستیابی به بهبود مستمر در سازمانها نیز میباشد. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود. در این مقاله یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفهای مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی