نوآوري و بازارگرايي به عنوان استراتژيهاي کليدي در عبور سازمان از رکود اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نوآوري و بازارگرايي به عنوان استراتژيهاي کليدي در عبور سازمان از رکود اقتصادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه نحوه مواجهه کسب و کارها و واکنش منطقی در برابر متغیرهای محیطی بسیار ناپایدار به یکی از عوامل کلیدی بقا و حتی موفقیت آن تبدیل شده است. بطوریکه بکار گیری استراتژیهای درست در زمان درست در برابر یک موقعیت پیچیده می تواند به عبور از بحران با حداقلآسیب مواجه شود. پیتر دراکر، پدر علم مدیریت، چنین استدلال می نماید که از آنجاییکه که هدف کسب و کار خلق مشتریست، هر بنگاهاقتصادی تنها -وفقط تنها - دو وظیفه اساسی دارد: بازاریابی و نوآوری. بازاریابی و نوآوری نتایج را خواهند ساخت و بقیه عوامل هزینه می باشند.بازاریابی تنها وظیفه متمایز ساز کسب و کار می باشد ( 2006Trout, رکود یک وضعیت اقتصادیست که پیامد آن کاهش رشد اقتصادی افزایش نرخ بیکاری ناشی از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بعلت کاهش شدید تقاضا و مصرف می باشد. در دوره رکود نقش بازاریابی و اهمیت آن بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. روش تحقیق بصورت کتابخانه ایی و با استناد به مطالعات انجام شده در گذشته و در زمان رکوداخیر جهانی می باشد. تحقیق حاضر برآن است که دو استراتژی کلیدی عبور از این بحران را تبیین نموده و راهکارهای برای حفظ و ارتقاء عملکرد سازمانها در این مقطع ارائه دهد

لینک کمکی