هوش معنوي در کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن هوش معنوي در کسب و کار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهم ترین عواملی است که باعث بی هدفی در زندگی فردی و سازمانی افراد شده است. عدم تعهد به سازمان، دیر رسیدن به سر کار، عدم رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کارینمونه هایی از عدم شناخت معنای زندگی در کسب و کار و سازمان می باشد. مدیران کسب و کارها برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند. برای شناختمعنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی توان فقط از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد، بلکه باید از هوشی ورای هوشهای متعارف استفاده نمود که این موضوع در قالب مفهوم هوش معنوی بیان می شود. هوش معنویتوانایی پیدا کردن معنی، هدف و ارزش در زندگی است و رابطه مستقیمی با تمام جنبه های زندگی داشته و تمامی فعالیت ها و زندگی انسان را به یک عرصه نامحدود متصل نموده و وی را به سوی زندگی معنادار راهنمایی می کند. در این مقاله سعی بر آن است که تعاریف، جایگاه و کاربردهای هوش معنوي در کسب و کارها از نظر اندیشمندان بررسی شود

لینک کمکی