يک مطالعه موردي در صنعت مخابرات درباره کسب دانش و استفاده مجدد جهت توليد محصول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن يک مطالعه موردي در صنعت مخابرات درباره کسب دانش و استفاده مجدد جهت توليد محصول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می شود و امروزه اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیرویانسانی در سراسر سازمان باشند. هم چنین، بایس و همکارانش معتقدند" : بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است ." بدین ترتیب، ضرورت شناخت و به کارگیری روش های مؤثربرای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است. فعالیتهای تولید با تکرار بالا و تولید انبوه شناخته میشود، که در برخی موارد مورد استفاده قرار نگرفته و در موارد دیگر به طور کامل مورد بهرهبرداری واقع نشده است. اطلاعات اهرمی، که در میان کارگران، گروهها و شرکای شرکت از طریق تبدیل به دانش ایجاد و توزیع میشود میتواند هماهنگی بین فازهای طراحی محصول و تولید را، به خصوص در زمینه محصولات مهندسیشده براساس سفارش همراه داشته باشد. دانش متعلق به بخش فشرده صنعتی که یک نوع محصول خاص یا چند نوع محصول متغییر را تولید میکند، مانند تجهیزات مخابراتی؛ میتواند از استفاده مجدد از دانش گذشته بهره ببرد. هدف از این پژوهش اتخاذ، ذخیره و بازیابی سیستماتیکدانش در مورد مهندسی پروژه و استفاده مجدد از فاز طراحی و برنامهریزی است. مدل داده پایگاه مورد، مولفههای دانش از موتور و مجموعه دانش غنی ارائه شده مجددآ استفاده میکند. کاربردهای فریمورک بااستفاده از یک مطالعه موردی دنیای واقعی با دادههای بدست آمده از صنعت مخابرات تشریح میشود.

لینک کمکی