بررسي جرم اسيد پاشي درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي جرم اسيد پاشي درايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اسید پاشی جنایتی است که اکنون به صورت انتقام درجامعه رواج پیدا کرده است در حقوق جنایی و جرمشناسی ایران به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بین المللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی درباره آن صحه میگذارند.در این تحقیق ضمن برسی جرم اسید پاشی از منظرقانون مجازات اسلامی ایران به برسی خلاهای موجود در قانون وامکان اجرای مجازات قصاص رابطه بین دسترسیسریع به اسیدو بروز جرم اسیدپاشی ، افزایش میزان مجازات آن و کاهش بروز جرم وهمچنین رابطه این جرم باجرم افساد فی الارض را برسی کردیم که خلاهای در قانون برای این جرم متصور است . و مستند قانون برای محارب و مفسد فیالارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد. و در اخر مواردی را برای پیشگیری از این جرم ارائه دادیم.

لینک کمکی