بررسي عوامل موثر در طراحي مراکز تحقيقات روانشناسي در پايتخت فرهنگ و هنر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر در طراحي مراکز تحقيقات روانشناسي در پايتخت فرهنگ و هنر ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در گذر زمان طراحی های گوناگونی در معماری مراکز روانشناسی بکار رفته است که مراکز تحقیقاتی روانشناسی گونهای از این مراکز می باشد.آشنایی با ساختار مراکز تحقیقات روانشناسی در گذر زمان گستره ای از اهمیت عوامل تأثیر گذار بر طراحهی را نمایان می کند.عملکردی بودن فضا،آرامش بخش بودن فضا،قابل نظارت بودن مداوم،درمانگر بودن فضا در شکل گیری مراکز تحقیقاتروانشناسی تأثیرگذار است.پژوهشگران بیشتر بر روی عملکردی بودن این مراکز فارغ از عوامل تأثیرگذار محیطی در اینمحدوده مکانی پژوهش کرده اند این مقاله برای نخستین بار تأثیر عوامل مؤثر در طراحی مراکز تحقیقات روانشناسیدر پایتخت فرهنگ و هنر ایران پرداخته و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده.این مقاله بر آن است تا تأثیر عوامل مؤثر در طراحی مراکز تحقیقات روانشناسی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.در این نگارش با بررسی کتابخانه ای، میدانی، شامل بازدید از بناها و گفتگو با روانشناسان انجام شده است.در این مقاله ابتدا به طراحی داخلی این مراکز،اصول طراحی آن،تأثیر فضا بر شکل گیری و اثر عوامل محیطی همچون(نور،فضای سبز و رنگ) در بهبودی بیماران پرداخته است.بررسی های انجام شده آشکار کرد عملکردی بودن فضا،آرامش بخش بودن فضا،قابل نظارت بودن مداوم و درمان گربودن فضا در بهبود طراحی مراکز تحقیقات روانشناسی تأثیر مستقیم دارد.

لینک کمکی