مديريت ونظارت بر شکل گيري قراردادهاي بين المللي بالادستي نفت وگاز (رويکرد سيستمي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مديريت ونظارت بر شکل گيري قراردادهاي بين المللي بالادستي نفت وگاز (رويکرد سيستمي) :


سال انتشار : 1394

پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

نگرش سیستمی کلیه عناصر سیستم را مورد توجه قرار داده و کل سیستم و اجزای تشکیل دهنده آن را بایک دید فراگیر می نگرد. قرار داد های بین المللی بالادستی نفت وگاز به طور مستقیم و غیر مستقیم باسرنوشت میلیون ها انسان ارتباط دارداز همین رو مدیریت و نظارت بر شکل گیری بر این قرار داد ها ازاهمیت زیادی بر خوردار است. در این پژوهش با روش توصیفی با رویکرد سیستمی قرار داد بین المللیبالادستی نفت و گاز را به عنوان یک سیستم در نظر گرفته است. وبرای مدیریت و نظارت بر شکل گیریاین قرار دادها، عناصر، محیط های مجاور را شناسایی کرده است، تعاملات محیط مجاور با سیستم اصلیمورد بررسی قرار گرفته است همچنین این سیستم را از جهت پویایی مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.شیوه اجرا این پژوهش فردی و نوع جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بوده است. درپایان به این نتیجه رسیده است که در مدیریت و نظارت برشکل گیری قراردادهای بین اللملی نفت وگازباید تاثیرات محیط مجاور بر این قرار داد ها را جدی گرفت همچنین در نظارت بر شکل گیری این قراردادها توجه نکردن به پویایی سیستم قرار دادها و محیط مجاور موجب میشود که مدیر در کنترل و نظارتدچار اشتباه شود و نتیجه این اشتباه به محیط بازگردد.

لینک کمکی