مطالعه ي ترفندهاي تبليغات استعاري با تاکيد بر تبليغات اپراتورهاي تلفن همراه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه ي ترفندهاي تبليغات استعاري با تاکيد بر تبليغات اپراتورهاي تلفن همراه در ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دردنیای امروز که مردم غرق در رسانه ها هستند و به هرسویی می نگرند با تبلیغات روبرو می شوند، بسیار تبلیغاتیدیده می شود که تنها به منظور معرفی کالا طراحی شده اند و در ذهن باقی نمی ماند. در حجم بالای رسانه هاتبلیغات موفق، بایستی به طوری جرقه ای درذهن مخاطب ایجاد کنند و مانند آهن ربا مخاطب از بین دیگرتبلیغات به خود جذب کنند. در عصر امروز که مخاطب زیادی برای خدمات سیم کارت های اعتباری وجود دارد،مسئله مورد نظر برای سه اپراتورمطرح ایران هم صدق می کند و آنها در رقابت با هم در آمدند. اما به نظر می رسدکه ایرانسل دراین بین ازآغاز ورودش تا به امروز با استفاده از فضاهای فراواقعیت و بهره گیری از تبلیغات استعماریدر اکثریت تبلیغاتش، با قدرت تر از دیگر شرکته ای اپراتور در ایران گام برداشته است. هدف این تحقیق رسیدنبه درک بهتر از بهره گیری استعاره در تبلیغات چاپی است که با شناسایی مزایا و معایب آن که با روش توصیفیانجام شده و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. جامعه آماری آن 40 پوستر و بیلبورد چاپی ایرانسلاست که به صورت انتخابی دو مورد از آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل کیفی واقع شده است. نتایج حاصلاز پژوهش نشان داد بهره گیری از بیان استعاری در تبلیغات، می تواند در عملکرد موفق آمیز پوستر تاثیرگذار باشد،از قبیل اینکه پیام های حاصل ازآن متفاوت تر و به یاد ماندنی شوند.

لینک کمکی