نگاهي به کارکردها و ويژگي هاي وب لاگهاي عکاسي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نگاهي به کارکردها و ويژگي هاي وب لاگهاي عکاسي در ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

وبلاگ های عکا سی یکی از مهمترین گونه های وبلاگنویسی محسوب می شوند. این وبلاگ ها فضایی را برای ومعرفی عکاسان و نمایش عکس ها، بررسی و نقد آثار بزرگان عکاسی ایران و جهان و همچنین، معرفی و آموزشتکنیک های عکا سی فراهم می کنند. این مطالعه با هدف تحلیل محتوای وبلاگ های عکا سی فارسی انجام شدهاست. در این پژوهش محتوای وبلاگ های در زمینه های آموزش، نقد و تحلیل آثار عکاسی، معرفی رویکردها وابزار های جدید عکاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در وبلاگ های عکا سیتنها 12 درصد از مطالب ارائه شده به مقوله آموزش پرداخته اند و بیش از 50 درصد محتوای وبلاگ ها دلنوشتهاست. 22 درصد از کارکردهای وبلاگ ها نیز اطلاع رسانی در حوزه های مختلف عکاسی اس . در حوزه یادداشهای نظری، مباحث نظری عکاسی 24 درصد، نقد و تحلیل 23 درصد و معرفی کتب و مجلات چاپی والکترونیکی تنها 4 در صد است و نیمی از وبلاگ های عکا سی مورد بررسی فاقد مسائل نظری هستند. بنابراین،می توان نتیجه گرفت که دو سبک متفاوت را در وبلاگ نویسان عکاسی ایران وجود دارد. سبک متن محورمبتنی بر نوشتار که تمرکز خود را بر نقد و تحلیل و تفسیر عکس، عکاسان و جشنواره های عکاسی با هدفافزایش غنای دانش عکاسی قرار داده است. سبک تصویر محور که تمرکز و علاقه این دسته از وبلاگ نویسان برانتشار و به اشتراک گذاشتن عکس با هدف جذب مخاطب است.

لینک کمکی