بررسي تجارب جهاني در دفاع از غير نظاميان بر مبادي کاربرد پدافند غيرعامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تجارب جهاني در دفاع از غير نظاميان بر مبادي کاربرد پدافند غيرعامل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه ی اقدامات پیشگیرانه همواره در طول تاریخ مورد استفاده ملل و اقوام گوناگون بوده است، امروزه نیزهبسیاری از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته در برنامه ها و طرح های بلند خود به پدافند غیرعامل اهمیت بسیاری می دهند. مقاله یحاضر با هدف بیان تجارب چند کشور پیشرفته و همچنین تجارب کشور ایران در این زمینه سعی در بیان اهمیت روز افزون اقداماتپدافند غیرعامل در سطح جهانی دارد. بر همین اساس در این مقاله بیشتر از روش مطالعات اسنادی با رویکرد تحلیلی استفاده شده است.مطالعه ی بخش های مختلف مقاله بیانگر آن است که رابطه ی مستقیمی بین سطح توسعه ی یک کشور و میزان اهمیت اقدامات پدافندغیرعامل دارد، به این صورت که هر چه کشور توسعه یافته تر باشد (مانند روسیه و ایالات متحده) میزان اهمیت پدافند غیرعامل نیز در آنکشور بیشتر است.

لینک کمکی