بررسي تغييرات پوسته زمين درحين وقوع زلزله مرداد 91 اهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات پوسته زمين درحين وقوع زلزله مرداد 91 اهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درساعات 16 و 53 دقیقه و 17 و 4 دقیقه بیست ویکم مرداد ماه یک هزارو سیصد و نودو یک، دو زلزله به ترتیب با بزرگی 6.2 و 6.0 در مقیاس امواج درونی و عمق 10 کیلومتر،استان آذربایجان شرقی را لرزاند که طی آن، شهرستانهای ورزقان و اهر و هریس، بیشترینخسارات را دیدند. با توجه به نزدیکی لرزه ها به گسل اهر پیش بینی گردید که فعالیت اینگسل موجب زلزله های اخیر گردیده است. در بررسی های روزمینی بر روی این مناطق ومشاهده گسیختگی های مرتبط با زمین لرزه ها، طول گسیختگی و گسلش مربوط به این زمینلرزه بین 15 تا 20 کیلومتر اعلام گردید. در این پژوهش با استفاده از ایستگاه های دائمی GPS واقع در محدوده گسل اهر- ورزقان به تعیین جابجایی حین لرزه پرداخته شده است . و نتایج حاصله ازآنالیز اولیه داده های ایستگاه دائمی GPS پس از زلزله ، به خوبی جابه جایی پوسته درمنطقه ناشی از این زمین لرزه ها را آشکار نموده و تغییرات ارتفاعی محسوسی در پردازش دادهها مشاهده نشده است. نتایج حاصله نشان دهنده این است که ایستگاه های دائمی GPSتوانایی آشکارسازی حرکات و جابه جایی حین لرزه و بعد از لرزه و قبل از لرزه را به خوبی دارند.

لینک کمکی