بررسي تغييرات روند ماهانهي يخبندان در استان اردبيل با بازه ي زماني 19 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات روند ماهانهي يخبندان در استان اردبيل با بازه ي زماني 19 سال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است خصوصا یخبندان که با پایین آمدن دماو نزول آن به آستانه بحرانی مشخص می شود و با تأثیرات که در سطح زمین ایجاد می کند، زندگی انسانها و همچنین فعالیت هایعمرانی و رشد و بازدهی زراعی او را کاهش میدهد. استان اردبیل نیز که سالانه خسارت زیادی از وقوع یخبندان متحمل می شودلزوم شناخت و مطالعه دقیق بر روی این پدیده را برای مقابله با خسارات احتمالی ضروری میسازد. در آب و هوای یخبندان دمایمیانگین هیچگاه بالای صفر نیست و با علامت اختصاری EF نشان داده می شود. میانی آب وهواشناسی. کاویانی و علیجانی (1371)..دوره یخبندان به دورهای اطلاق می شود که در هر چهار ایستگاه دمای زیر صفر درجه گزارش شود و بیشتر از دو روز تداوم داشتهباشد. هژبرپور و علیجانی (1386). عواملی که در بروز یخبندان مؤثرند: در درجه اول به ویژگی های توده هوای عبوری، مبدا تودههوا، ویژگی های مناطقی که در مسیر عبور توده هوا هستند و همچنین به وضعیت اقلیمی از قبیل دامنه تغییرات دما، رطوبتنسبی، اثرات محلی سمی و سرعت باد و تغییرات محلی ابرها در مناطق مورد مطالعه بستگی دارند. عزیزی و حبیبی نوخندان (1384).

لینک کمکی