بررسي تغييرات زماني دماي آب چاههاي گازدار منطقه کوزره- قهاوند جهت دستيابي به انرژي زمين گرمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات زماني دماي آب چاههاي گازدار منطقه کوزره- قهاوند جهت دستيابي به انرژي زمين گرمايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نیاز به انرژی بیشتر و محدودیت های استفاده از سوخت های فسیلی سبب گردیده تا بشر به انرژی های نو مانند انرژیزمین گرمایی روی بیاورد. در طی چند سال اخیر، آب بعضی از چاه های کشاورزی در منطقه کوزره قهاوند گازدار، شور وخورنده گردیده است. لذا تصور میگردد که این گازها آثاری از وجود یک منبع ژئوترمال در لایه های زیر سطحی منطقهمی باشد. بنابراین در این پروژه تصمیم بر آن شد که بعنوان یک قدم اولیه در امر اکتشاف، تغییرات زمانی دمای آبچاه های گازدار منطقه بررسی و ارزیابی شود. به این منظور، چاه های گازدار شناسایی و دمای آنها در طی مدت سه سالبصورت ماهیانه اندازه گیری گردید. سپس داده ها توسط آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایجنشان داد که تغییرات دما در طی سه سال با سطح اطمینان 95 درصد در اکثر چاه ها معنی دار بوده و روند صعودی رانشان می دهد. این نتایج احتمال وجود یک منبع ژئوترمال درونی را تائید می نماید لذا پیشنهاد می گردد که مطالعات وتحقیقات اولیه و تکمیلی مانند بررسی آنومالی گاز در خاک و یا آنومالی جیوه در آب و خاک منطقه انجام و در صورتتائید، متعاقبا اکتشافات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی انجام گردد.

لینک کمکی