بررسي تغييرات کمينه ها و بيشينه هاي سالانه دما در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات کمينه ها و بيشينه هاي سالانه دما در خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از آزمون آماری- گرافیکی من- کندال که یکی از روش های پیشنهادی سازمان هواشناسی جهانی برای تحلیل سری های زمانی می باشد روند تغییرات میانگین دمای حداقل و حداکثر سالانه در استان خوزستان بررسی می شود. برای بررسی این روند و دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه، داده های مربوط به دو متغیر فوق برای 7 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در یک دوره آماری 28 ساله (2014-1987) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بیشتر گستره استان خوزستان، شاهد تغییرات افزایش در میانگین دماهای حداکثر و هم حداقل بوده است؛ از بررسی 7 ایستگاه کمینه و 7 ایستگاه بیشینه استان خوزستان دارای تغییرات افزایشی در میانگین دماهای حداکثر و حداقل بوده اند که همگی این افزایش ها در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بودنده اند و در کمینه دمای ایستگاه های اهواز و مسجد سلیمان رشد معنی داری مشاهده نشد. نوع تغییرات رخ داده نیز همگی از نوع روند و افزایشی و مثبت به وقوع پیوسته است و تغییرات ناگهانی مشاهده نشد.

لینک کمکی