بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خصوصیات مورفولوژی رودخانه ها به واسطه ویژگی پویای آن، همواره دچار تغییرات هستند. و این تغییرات می تواند بر سازه های بناشده در حاشیه رودخانه و زمین های کشاورزی آثار منفی بگذارد . در این پژوهش مورفولوژی رودخانهی گاماسیاب در استان همدانشهرستان نهاوند بررسی شده است. با استفاده تصاویر ماهوارهی لندست سال2000T 1990 و 2013 که در محیط نرم افزاریGIS رقومی شدو در سه بازه زمانی نمودار تغییرات آن مشخص گردید.نتایج مطالعه این پژوهش در سه دوره زمانی نشان داده استکه در رودخانه تغییر مورفولوژی رخ داده است و رودخانه از حالت شریانی به حالت پیچانرودی درامده است. که اصلی ترین دلیل اینتغییرات ،تغییر کاربری اراضی اطراف رودخانه و به طور کلی دخل و تصرف انسان در بستر رودخانه است.

لینک کمکی