بررسي تغييرات ميدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله سراوان (Mw=7.8) با استفاده از داده هاي ماهواره ي GRACE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات ميدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله سراوان (Mw=7.8) با استفاده از داده هاي ماهواره ي GRACE :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

زلزله یکی از خانمان سوزترین پدیده هایی طبیعی است که بشر همواره با آن روبرو می شود. اطلاعات درباره مکانیزمزلزله سبب می شود که خودمان را در برابر این پدیده حفظ کنیم. تحقیقات زیادی درباره ی چگونگی وقوع زلزله انجام می شودکه هدف نهایی همه آنها رسیدن به نقطه ای است که بتوان این پدیده را پیش بینی کنیم. تاکنون بیش از 30 روش جهتپیش بینی زلزله شناسایی شده است با توجه به اینکه کلیه روش ها دارای عدم قطعیت در پارامترهای پیش بینی زلزله (زمان،مکان و بزرگی) می باشد بنابراین استفاده از چندین روش متعدد، خصوصاً روشی که از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است باعثکاهش عدم قطعیت در پیش بینی زلزله می شود. هدف از انجام پروژهی ماهواره ی GRACE امکان بررسی تغییرات میدان ثقل در طول زمان بوده است. امروزه استفاده از داده های ماهواره GRACE (ضرایب هارمونیک کروی) که به صورت ماهیانه بروزرسانی و در اختیار عموم قرار می گیرد، در بسیاری از کشورها جهت پیش بینی زلزله هایی با بزرگی MW7.5 مورداستفاده قرار می گیرد بدین منظور مطالعاتی مربوط به زلزله 16 آوریل 2013 سراوان صورت پذیرفت که تغییرات میدان ثقلکه ناشی از تغییرشکل قابل توجه در درون زمین و کف اقیانوس ها سبب شد که از این روش جهت پیش بینی زلزله استفاده کنیم.

لینک کمکی