بررسي تکتونيک فعال در دامنه جنوبي کوهسرخ (مطالعه موردي حوضه شور رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تکتونيک فعال در دامنه جنوبي کوهسرخ (مطالعه موردي حوضه شور رود) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سطح کره زمین تقریبا هیچ ناحیه ای را نمی توان یافت که تحت تاثیر فعالیت های تکتونیکی قرار نگرفته باشد و در واقعتکتونیک فعال در حال تغییر شکل سطح زمین می باشد (عباسی و همکاران، 60:1391) ماهیت پویای فرآیندهای تکتونیکی،لزوم اندازه گیری آنها را در مقیاس زمانی متفاوت موجب می شود. ریخت سنجی چشم اندازهای ایجاد شده در کمربندهای کوهزایی، روش های متعددی برای اندازه گیری و ثبت میزان تحرک پذیری آنها ایجاد نموده است (ارفع نیا، 245:1389) مورفومتری، اندازه گیری اشکال و فرم های چشم اندازهای روی زمین است که می تواند در ساده ترین سطح هر لندفرم و در غالب پارامترهایی چون اندازه، ارتفاع (بیشترین، کمترین و متوسط) و شیب اندازه گیری شود (سیف و خسروی 126:1389).

لینک کمکی