بررسي خشکسالي هاي آبادان در طي نيم قرن اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي خشکسالي هاي آبادان در طي نيم قرن اخير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خشکسالی از جمله قدیمی ترین و اصلی ترین بلایای طبیعی است که انسانها از دیرباز با آن آشنا بودهاند. در واقع میزان خشکسالی مقایسهنسبی بین میزان بارندگی هر منطقه در آن سال با میانگین بارندگی در سال های گذشته می باشد. خشکسالی هواشناسی یا آب و هوایی ناشیاز کمبود بارندگی میباشد که در صورت تداوم منجر به خشکسالی هیدرولوژی و کشاورزی می گردد. بارش عمده ترین پارامتری است که درتعریف خشکسالی به کار رفته است، یعنی خشکسالی و ترسالی در مقایسه با کمتر یا بیشتر بودن ریزش های جوی از میانگین بارندگی یکمنطقه سنجیده می شود. در این تحیقق، به منظور بررسی پایش خشکسالی از شاخص خشکسالی SPI سالانه استفاده شده است. به این منظور پس از اخذ آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر آبادان و با استفاده از برنامه نویسی Excel آمار بارندگی سالانه در طول دورهآماری 54 ساله (2005-1951) مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به مقادیر SPI سالانه در طول دوره آماری، وضعیت خشکسالی هر سال

لینک کمکی