بررسي خصوصيات رسوبي تراورتن هاي آذر شهر و ارزيابي فرايند کارستي شدن در آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي خصوصيات رسوبي تراورتن هاي آذر شهر و ارزيابي فرايند کارستي شدن در آن ها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با توجه به ویژگی های متفاوت تراورتن های تشکیل شده در محیط های مختلف و نیز اهمیت شرایط دیاژنتیکی آنها ،طیف وسیعی ازانواع تراورتن از نظر شاخص های پتروگراافی ،فیزیکی و شیمیایی متصور است. در این مطالعه با انجام آزمایشات ژئوشیمیایی استعدادکارستی شدن و اشکال کارستی موجود در تراورتن های منطقه آذرشهر بررسی شد همچنین تیپ آب با انجام آزمایش هیدروشیمیبرداشت شده از تراورتن های منطقه 10 نمونه کربنات کلسیک شناسایی شد و در آخر با بررسی های پترو گرافی مقاطع نازکنشان می هد ، نمونه ها از XRF مورد مطالعه ،تاثیر فرآیند دیاژنزی متئوریک بیشتر از دیگر فرآیندها مشاهده می شود .آنالیز نظر نوع کربنات کلسیم در رده کلسیت با منیزیم کم هستند با توجه به محیط تشکیل این کربنات ها (محیط متئوریک)،وجودکلسیت کم منیزیم قابل توجیه است. نکته حائز اهمیت کم بودن میزان مواد محلول در این چشمه است که نشان دهنده ینزدیکی محل تغذیه و تخلیه می باشد. از لحاظ زیست محیطی ، معادن در حال استخراج درمنطقه مورد مطالعه، در حال حاضربرنامه ریزی مناسبی برای مدیریت دفع پسماندهای تولید شده در صنایع سنگ بریشان وجود ندارد. دفع پسماندهای جامد و لجنتولید شده باعث ایجاد آلودگی خاک در محوطه کارخانه و زمین های اطراف می شود.

لینک کمکی