شواهد ژئومورفولوژيکي بررسي نشانه هاي آب بر روي سياره ي مريخ دليلي بر حياتي بودن آب در منظومه ي شمسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شواهد ژئومورفولوژيکي بررسي نشانه هاي آب بر روي سياره ي مريخ دليلي بر حياتي بودن آب در منظومه ي شمسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تصاویر با وضوح بالا از سطح سیارهی مریخ، تنوع بسیار زیادی از ویژگی خندق ها را بر روی سطوح شیب دار این سیاره نشان می دهد.مکانیسم تشکیل این خندق ها هنوز مورد بحث می باشد. اگر چه اکثر مطالعات بر اساس عوامل ژئومورفولوژیکی و مکانیک سیالات آن رادر ارتباط با مکانیسم مربوط به جریان آب مایع بر روی این سیاره می دانند. در این مطالعه به بررسی چهار مکان دارای خندق با استفاده ازتصاویر تهیه شده از سطح مریخ در طول موج های مرئی و مادون قرمز پرداخته شده است. سپس با تجزیه و تحلیل عمق باندهای جذبیمرتبط با آب، این نتیجه حاصل شده است که نشانه های قویتری از جود آب در مکان های دارای خندق نسبت به مناطق پیرامونی وجوددارد. این بدین معنی است که نشانههای وجود آب در سطح مریخ به احتمال زیاد مربوط به وجود آب یخ بسته، مولکول های آب جدا شده ومولکولهای هیدروکسیل در مواد معدنی در خاکهای فشرده نشده باشد. این مطالعه شواهد ژئومورفولوژیکی از جمله تشکیل خندق ها رادر ارتباط با وجود آب در سطح سیارهی مریخ نشان میدهد که هنوز هم به صورت محلی در سطح این سیاره فعال است.

لینک کمکی