شىاسايي کاني هاي رستيتي در گرانيت آناتکسي دره باغ و گل زرد، شمال اليگًودرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شىاسايي کاني هاي رستيتي در گرانيت آناتکسي دره باغ و گل زرد، شمال اليگًودرز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توده های گرانیتوئیدی گل زرد و دره باغ در بخش غربی استان لرستان رخنمون داشته و در سنگ های دگرگونی ناحیه ای درجه پایین تزریق شده است، این توده از لحاظ سنگ شناسی در برگیرنده طیفی از سنگ های نفوذی شامل گرانودیوریت، گرانیت و لوکوگرانیت است. بلورهای پلاژیوکلاز با هسته های کلاسیک و منطقه بندی پیچیده، مجموعه کانیایی، بیوتیت ± سیلیمانیت، زینوکریست های آندالوزیت، گارنت خرد شده، زیرکن، آپاتیت و مونازیت موروثی به صورت ادخال در بیوتیت شواهدی از کانی های باقیمانده از ذوب سنگ منشاء بوده و در واقع جزء کانی های رستیتی به حساب می آیند. شواهد ژئوشیمی نیز حضور کانی های رستیتی را تأیید نموده و مشخص شده است که تغییرات ترکیبی در ترکیبات مافیک، به دلیل درجات مختلف جدایش رستیت از مذاب و در ترکیبات فلسیک تر به واسطه تبلور تفریقی مذاب اولیه می باشد.

لینک کمکی