طبقه بندي عرصه هاي ناپايدار حساس به زمين لغزش در حوضه آبخيز صوفي رود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طبقه بندي عرصه هاي ناپايدار حساس به زمين لغزش در حوضه آبخيز صوفي رود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سیستم های رودخانه ای بسیار پیچیده هستند به علت همین پیچیدگی تحقیقات گسترده ای در علوم مختلف رودخانه ای صورتگرفته که از جمله آنها ژئومورفولوژی رودخانه ای است. ژئومورفولوژیست ها رودها را به عنوان یکی از عناصر دخیل در تغییر شکلزمین در هر مقیاس زمانی که باشد می بینند (نوروزی، 3:1391). فرایندهایی که موجب تغییر شکل زمین می شوند می توانند دربرخی مواقع به صورت یک مخاطره ژئومورفولوژیکی ظاهر شوند. از این رو مخاطرات ژئومورفولوژیک به حوادث و خطرهای طبیعیگفته می شود که در اثر ناپایداری اشکال سطح زمین، منابع انسانی را تهدید می کنند. در واقع مخاطرات ژئومورفولوژیک، پدیده هایطبیعی هستند و فقط به دلیل حضور انسان و زیرساخت های بشری است که به حوادث مخاطره آمیز تبدیل می شوند (آیالا، 200223-14). بر این اساس ، اسلای مارکر (نقل از آیالا، 2002) مخاطرات ژئومورفولوژیک را به مخاطرات درونی (ولکانیسم و -نئوتکتونیک)، مخاطرات بیرونی (مانند حرکات توده ای مواد، فرسایش کناری رودخانه، فرسایش ساحلی و غیره) و مخاطرات ناشیاز تغییرات اقلیمی و کاربری زمین (بیابان زدایی، سیلاب های یخچالی و غیره) تقسیم می کند. این مخاطرات از موانع و تنگناهایژئومورفولوژی موجود بر سر راه برنامه های عمران شهر و روستا به شمار می آیند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، تلفات جانی وخسارات مالی فراوانی را برای ساکنان شهرها و روستاها به بار میآورند (صدوق و همکاران، 34:1388، رجایی، 211:1373).

لینک کمکی