مروري بر سير تحول مفهوم امنيت و ايمني در صنعت گردشگري؛ با رويکرد امنيت مکانهاي گردشگري در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري بر سير تحول مفهوم امنيت و ايمني در صنعت گردشگري؛ با رويکرد امنيت مکانهاي گردشگري در ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

طی سالیان اخیر صنعت جهانی گردشگری بحران ها و حوادث بسیاری را تجربه کرده است. حملات تروریستی، بی ثباتی سیاسی، رکوداقتصادی، امنیت زیستی و بلایای طبیعی و نمونه های بیشمار دیگر همگی تهدیدات جدی در برابر فعالیت های این صنعت تلقی می شود.اما برای موفقیت و رشد در صنعت گردشگری نیاز به جذب گردشگر امری حیاتی است. لیکن این مهم نیازمند جلب اعتماد و فراهم کردنامنیت گردشگران در مکانهای گردشگری است. بدیهی است که پیشبینی و مدیریت بسیاری از مخاطرات گردشگری به دلیل ماهیتپیچیده و چند وجهی موثر در صنعت گردشگری مشکل خواهد بود. به همین منظور شناخت سیر تحول مفهوم امنیت و ایمنی و اثرگذاریآن بر صنعت گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. زیرا این نگاه و بینش کمک خواهد کرد تا برنامه مناسبی برای رفع خطرات و تهدیداتیکه پتانسیل ها و قابلیت های صنعت گردشگری را با چالش مواجه سازد، اتخاذ نموده و مانع از چالش جدی در برابر فعالیت های گردشگراندر مکان های گردشگری ایجاد کرد. در این راستا برای انجام تحقیق حاضر ابتدا از روش مطالعات کتابخانه ای مجموعه مطالعات و پژوهش-های که در سطح داخلی و بین المللی به اثرات و چالش هایی که بواسطه مسائل و منابع امنیتی در صنعت گردشگری ایجاد شده، اشاره می-شود و سپس عوامل مختلف با رویکرد امنیت موسع دسته بندی شده است. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر وجود دو حیطه اصلی شاملتهدیدات ناامن کننده شامل مخاطرات طبیعت پایه و انسان پایه میباشد و همچنین به دلیل پیچیدگی های تهدیدات انسانی در ایجادناامنی مکان های گردشگری، مجموعه مخاطرات انسانی به شاخص های گسترده تری تقسیم بندی شده است.

لینک کمکی