واسنجي و ارزيابي مدل HEC-HMS در حوضه آبريز ليقوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واسنجي و ارزيابي مدل HEC-HMS در حوضه آبريز ليقوان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مدل ها در شبیه سازی بارندگی رواناب برای دسترسی به خصوصیات سیلاب از قبیل زمان رسیدن به دبی وزمان اوج متداول شده است. در این ارتباط واسنجی و ارزیابی این مدل ها امری ضروری و گاهاً اجتناب ناپذیر است. در این پروژه باانتخاب مدل هایی از برنامه HEC-HMS عمل واسنجی و ارزیابی آن در یک محدوده جغرافیایی معین مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل های HEC-HMS ورودی شناخته شده بارندگی و خروجی نامعلوم رواناب می باشد و رابطه بین این دو را مدل تعیین می نماید. به عبارت دیگر ورودی معلوم در بالا دست جریان و خروجی نامعلوم در پایین دست جریان واقع شده است . مدل HEC-HMS تعمیم یافته مدل HEC-1 می باشد. در این مدل روش هایی برای محاسبات: تلفات بارندگی، رواناب، آبدهی پایه و روندیابی سیل در رودخانه پیش بینی شده و هیدروگراف های شبیه سازی شده در حوزه های مورد مطالعه (قبل از واسنجی) استخراج شدند. نتایج به دست آمده اولیه نشان داد که تفاوتهایی بین جریان شبیه سازی شده و مشاهده ای وجود دارد. بعد از عملواسنجی و بهینه سازی هیدورگراف های شبیه سازی و مشاهده ای تا حد زیادی بر هم منطبق شدند. مدل HEC-HMS توسعه داده شده دارای قابلیت های خوبی در مطالعه کارهای آبی بویژه هشدار سیل می باشد.

لینک کمکی