هواي آلوده به رادون در منطقه معدن فيروزه نيشابور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن هواي آلوده به رادون در منطقه معدن فيروزه نيشابور :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

معدن فیروزه نیشابور در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی واقع شده است.واحدهای سنگی که در منطقه رخنمون دارند، شامل سنگ های آتشفشانی و نفوذی حد واسط است که تحتدگرسانی قرار گرفته اند. ارزیابی های ژئوشیمیایی-زیست محیطی وجود کانی های پرتو زا مانند اورانیوم، توریوموپتاسیم را در منطقه نشان داده است و ارزیابی های پرتو سنجی به کمک دستگاه RTM2200 و MCA-NT وجودپرتوهای گاما وآلفا را در منطقه از جمله در داخل معدن، تشکیلات سنگی زمین شناسی، آبراهه های قدیمی،قناتها، باطله ها اثبات کرده است.بررسی گاز رادون نشان می دهد که میزان گاز رادون در هوا و آب منطقهبالاست.در این مطالعه دز موثر سالانه کارگران معدن فیروزه نیشابور 0/087mSv تعیین شد که این میزان درمقایسه با گزارش 2200 UNSCEAR پایین تر از مقدار میانگین جهانی آن (0/48mSv) است. در این مطالعه دز موثر سالانه ساکنان روستای معدن فیروزه نیشابور 0/119mSv تعیین شد که این میزان در مقایسه با گزارشUNSCEAR 2000 پایین تر از مقدار میانگین جهانی آن (0/48mSv) است.

لینک کمکی