آسيب شناسي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاريکي در بافت کليه کپور معمولي نوجوان ( Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن آسيب شناسي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاريکي در بافت کليه کپور معمولي نوجوان ( Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فناوری نانوشناخت و کنترل مواد در ابعاد بین 100-1 نانو متر است که در این ابعاد خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی ماده غیرمعمول بوده و کاربردهای جدید و منحصر به فردی از این مواد نانومتری ممکن می شود. TiO2 به عنوان مؤثرترین و زیست سازگارترین فوتوکاتالیست مورد توجه است، و به طور گسترده ای برای تجزیه آلودگی های مختلف از آن استفاده می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سمیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر بافت کلیه کپور ماهی نوجوان و بررسی تأثیر تابش فرابنفش بر کاهش این سمیت پس از یک دوره آزمایشگاهی می باشد. بدین منظور تعداد 90 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 58/89 گرم و میانگین طولی 15/16 سانتی متر در اسفند ماه 1393 از مزرعه ای واقع در شهرستان بهبهان تهیه و به کارگاه تکثیر و پرورش داشنگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان منتقل شدند. به منظور سازگاری با شرایط آزمایشگاهی به مدت دو هفته در تانک های 300 لیتری حاوی آب کلرزدایی شده شهری نگهداری شندن. نمونه استاندارد نانو دی اکسید تیتانیوم با غلظت 1/1 میلی گرم در لیتر طبق روش توانا و همکاران 1393 تهیه گردید. نتایج مطالعات نشان داد که سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در مقدیر کم 10 درصد LC50 ) می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت کپور معمولی نوجوان داشته باشد. همچنین با بررسی نتایج مشخص شد که تابش فرابنفش ( به عنوان منبع انرژی ) در کاهش اثرات منفی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر آسیب های وارد شده به بافت کلیه ماهی کپور معمولی نوجوان اثر مثبت داشته است.

لینک کمکی