بررسي ارتعاشات صفحه مربعي با ضخامت پلهاي در امتداد قطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتعاشات صفحه مربعي با ضخامت پلهاي در امتداد قطر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بررسی و تحلیل رفتار مکانیکی صفحات، غالباً با استفاده از تئوری های صفحه انجام میگیرد. اکثر تئوری های صفحه و پوسته بر پایه یک فرض سینماتیک برای جابجاییها یا همان تغییر شکلهای جسم در سه بعد استوار است. در این پژوهش به بررسی ارتعاشات صفحه مربعی با ضخامت پله ای در امتداد قطر پرداخته شدهاست. پایه در نظر گرفته شده دارای دو بخش الاستیک وینکلر است. معادلات دیفرانسیل برای مسئله خمش صفحه بر روی پایه الاستیک استخراج شده اند. سپس با استفاده از انتگرال گیری عددی معادله مشخصه ارتعاش آزاد سیستم بدست آمدهاست. نتایج نشان می دهد تاثیر ثابتk بر پارامتر فرکانس پایه بسیار چشم گیرتر از پارامترهای فرکانس بالاتر است. پارامترهای فرکانس با افزایش ثابت k زیاد شده و وقتی k بزرگتر از 100 است به سرعت افزایش می یابد.

لینک کمکی