تاثير محلول الکتروليت بر مورفولوژي نانولوله هاي Tio2 به روش آندايزينگ و غوطه وري به روش سل-ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير محلول الکتروليت بر مورفولوژي نانولوله هاي Tio2 به روش آندايزينگ و غوطه وري به روش سل-ژل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مورفولوژی نانو لوله های 2 TiO تولید شده در روش آندایزینگ متاثر از نوع محلول مورد استفاده، غلظت یون -F دما،پتانسیل اعمالی و pH محلول می باشد. در این تحقیق از آنجا که در الکترولیت های آبی افزایش پتانسیل باعث افزایش ضخامت لایه سدی 2 TiO ناشی از تسریع انتقال یون های اکسیژن و هیدروکسیل از اکسیژن به لایه اکسیدی می گردد از الکترولیت دی متیل سولفواکسید استفاده گردید. طول نانولوله ها در این روش تا 80 میکرومتر بدست آمد در حالی که با استفاده از الکترولیت اتیلن گلیکول نانولوله هایی با طول بیشتر از 1000 میکرومتر را نیز میتوان تولید کرد و طول نانولوله تولید شده با الکترولیت فرمامید از 90 میکرومتر تجاوز نمی کند. مورفولوژی نمونه های آندایز شده با توجه به درصد غلظت یون -F جهت تاثیر پذیری طول و ضخامت نانولوله ها بوسیله آنالیز-FESEM مورد بررسی قرار گرفت. غلظت یون -F بر روی قطر داخلی، طول و ضخامت نانولوله ها تاثیر گذار است. در صورتی که لایه ضخیم 2 SiO به جای لایه نازک بر روی ساختار نانو لوله ها ایجاد شود بعلت کاهش میزان تماس سیال با آرایه های نانولوله 2 TiO باعث تضعیف خواص فتوکاتالیستی می گردد.

لینک کمکی