تجزيه و تحليل مديريت ريسک در اجراي دقيق پروژه هاي ساختماني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تجزيه و تحليل مديريت ريسک در اجراي دقيق پروژه هاي ساختماني ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک فرآیندی سیستماتیک در شناسایی ،تجزیه و تحلیل و واکنش در برابر ریسک های پروژه،به منظور پیشینه سازی نتایج و وقایع مثبت و کاهش احتمال یا اثرات وقوع پیامدهای ناگوار بر اهداف پروژه است که می تواند روی زمان ،هزینه ،کیفیت،بهره وری و عملکرد پروژه تاثیر بگذارد.مدیریت ریسک گامی در راستای اثر بخشی ،کارایی و البته علمی تر شدن پروژه می باشد. به طوری که عدم قطعیت ها را قبل از اینکه رخ داده و به بحران تبدیل شوند،شناسایی کرده و یک تعادل بین تهدید ها و فرصت ها ایجاد می کند.در مدیریت ریسک سوالاتی نظیر چگونگی در نظرگیری وابسنگی عدم قطعیت ها به یکدیگر ،چگونگی پاسخ به ریسک ها و مواردی از این قبیل مطرح می باشند که پاسخ به آنها نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق پروژه دارد. با شناخت عدم قطعیت ها و مدیریت آن ها، در درجه اول اقتصادی/غیراقتصادی بودن پروژه مشخص می شود،در درجه دوم تهدیدها و فرصت های هر یک از عدم قطعیت ها استخراج کی شود،در درجه سوم راهکارهای مناسب برای کنترل تهدید ها و افزایش فرصت ها شناسایی شده و بالاخره با انتخاب استراتژی مناسب(اجتناب/بهره گیری/کاهش/ارتقا انتقال/مشارکت یا پذیرش ،به ترتیب برای هر یک از تهدیدها یا فرصت ها)می توان گام بزرگی را در راستای نیل به اهداف پروژه برداشت.

لینک کمکی