تخمين درجهي تقريب مشتقات مراتب بالاي توابع بوسيله درجهي تقريب آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تخمين درجهي تقريب مشتقات مراتب بالاي توابع بوسيله درجهي تقريب آنها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

میدانیم که خطای بهترین تقریب مشتقات موجکی مراتب بالا در فضا تحت تسلط خطای بهترین تقریب موجکی از مرتبه دلخواه قرار میگیرد. در این مقاله تخمینی برای درجهی تقریب مشتقات مراتب بالای یک تابع پیوسته بوسیله درجهی تقریب همان تابع بدست میآوریم، همچنین یک ترکیب خطی بهترین تقریبب یبا دنبد جملبه ای بهتبرین تقریب برای مشتقات مراتب بالای تابع مذکور بدست میآوریم. در واقع نشان میدهیم که اگر درجهی تقریبب یبک تابع با سرعت کافی به سمت صفر میل کند آنگاه میتوان وجود مشتقات مراتب بالای تبابع را ااببت کبرد و نیب تخمینی برای درجهی تقریب آنها بدست آورد.

لینک کمکی