راه حلي براي پياده سازي بيمه شاخص آب و هوايي بااستفاده از سيستم هاي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن راه حلي براي پياده سازي بيمه شاخص آب و هوايي بااستفاده از سيستم هاي فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دو مشکل اصلی استفاده از بیمه سنتی وجود ریسک انتخاب نامتناسب و ریسک مخاطرات اخلاقی است . ریسک انتخاب نامتناسب ، زمانی حادث می شود که اطلاعات بیمه گزاران از ریسک های موجود در مورد بیمه ، بیش از اطلاعات بیمه گر است . این امر منجر به شرکت بیمه گزاران پر ریسک و عدم شرکت بیمه گزاران کم ریسک می شود. در سالهای اخیر ساز و کارهای گوناگونی برای مقابله با مشکلات بیمه سنتی کشاورزی ایجاد شده است، یکی از آنها استفاده از بیمه های شاخص محور است. بیمه شاخص آب و هوایی تا حد زیادی این دو مشکل بیمه سنتی را مرتفع می سازد ، زیرا نیازی به اطلاعات انفرادی کشاورزان نداشته و این امر از یک طرف منجر به کاهش مخاطرات اخلاقی شده و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه های اجرایی بیمه می گردد، البته این مسئله باعث کاهش حق بیمه پرداختی کشاورزان نیز می گردد.این طرح به دلیل نداشتن سابقه ای معتبر از داده های کشاورزی و هواشناسی تاکنون در ایران پیاده سازی و اجرا نشده است ، مقاله حاضر حاصل از تحقیق و پیاده سازی طرح شاخص آب و هوا در منطقه قوچان خراسان رضوی با کمک جهادکشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاوررزی می باشد ، که بعد از طراحی شاخص آب و هوا با پارامترها و ویژگی های معتبر جهانی ، از سیستم های فازی با کمک اطلاعات افراد خبره در این حوزه ، استفاده شده است.

لینک کمکی