سنتز و مطالعه فضاي بين لايه اي هيدروکسيدهاي دوتايي لايه اي Zn-Al-NO3و Zn-Al-Benzoate

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن سنتز و مطالعه فضاي بين لايه اي هيدروکسيدهاي دوتايي لايه اي Zn-Al-NO3و Zn-Al-Benzoate :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نانو ذرات LDH-Zn-Al-NO3 با ساختار هیدروکسید لایه ای layered double LDH-Zn-Al-Benzoate (hydroxide به روش مستقیم همرسوبی (ترمال)در دمای 50Cو pH= 8 و با نسبت Zn/Al= 4 در 72 ساعت در حلال آب تهیه گردید.مواد تهیه شده با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و پراش اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با بررسی نتایج الگوهای پراش اشعه ایکس دو نمونه تهیه شده و جابجایی پیک ها در نمونه اینترکلیت شده نسبت به LDH خالی از آنیون بنزوات مشخص شد که آنیون بنزوات که یک کربوکسیلیک اسید ضعیف محسوب می شود تحت شرایط کنترل شده در بین لایه ها جای گرفته است. همچنین نتایج حاصل از XRD برای اثبات حضور آنیون بین لایه ای بنزوات در فضای بین لایه ای نمونه های اینترکلیت شده در مقایسه با نمونه های خالی از آنیون بنزوات مورد بررسی قرار گرفته شده است.

لینک کمکی