شبيه سازي عددي آزمايش ضربه هاپکينسون براي تعيين خواص مکانيکي مواد فلزي در نرخ کرنش بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شبيه سازي عددي آزمايش ضربه هاپکينسون براي تعيين خواص مکانيکي مواد فلزي در نرخ کرنش بالا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دستگاه تست هاپکینسون از نوع فشاری، ابزاری بسیار مناسب برای مطالعه رفتار دینامیکی مواد در کرنش های زیاد و نرخ کرنش های بالا می باشد. با انجام تست های دینامیکی، می توان ضرایب و پارامترهای موجود در معادلات بنیادی برای بیان روابط حاکم بین تنش، کرنش، نرخ کرنش و دما در نرخ کرنش های بالا را تعیین و از نتایج آن بسیاری از فرآیندهای تولید را شبیه سازی کرد. از آنجا که هدف از آزمایش میله فشاری هاپکینسون استخراج منحنی تنش –کرنش در یک نرخ کرنش ثابت می باشد، حصول نرخ کرنش ثابت در طول آزمایش از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور برای ایجاد نرخ کرنش ثابت در نمونه و کاهش اثرات پراکندگی موج از یک قطعه به نام شکل دهنده موج که بین میله ورودی و میله ضربه زن قرار می گیرد استفاده می شود. در این تحقیق با شبیه سازی دستگاه هاپکینسون در نرم افزارABAQUS/Explicit به بررسی خواص دینامیکی دو ماده به عنوان نمونه پرداخته شده است. ابتدا دو پالس کرنش – زمان از این دستگاه استخراج و با استفاده از روابط حاکم نمودار تنش-زمان و کرنش-زمان نمونه به دست آمده و با حذف زمان، نمودار تنش -کرنش ماده در نرخ کرنش مورد نظر حاصل شد.

لینک کمکی