اثرپذيري طراحي معماري از نحوه آموزش دروس عملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثرپذيري طراحي معماري از نحوه آموزش دروس عملي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در هر دوره با توجه به سیاست ها، اهداف، امکانات و شیوه اجرایی آن دوره، برنامه آموزشی تهیه، تصویب و اجراءمی شود؛ این روند با ظهور روش های جدید در اانتقال اطلاعات، تغییر امکانات و لزوم ارتقاء سطح دانش-آموختگان با چالش هایی مواجه شد که برنامه ریزان را به تجدیدنظر در برنامه ها ملزم نمود. لذا برای دستیابی بهاین اهداف و هماهنگی با نیازها و جریان های جدید علمی و آموزشی و رفع تناقصات، بازنگری و تجدید نظر دربرنامه فوق با درنظر گرفتن نیازهای رو به تزاید کشور در عرصه ساخت وساز، کیفیت بخشیدن و صحت عمل دراین زمینه ضروری به نظر می رسد. در ادامه سعی گردیده با تحلیل محتوایی برنامه مغایرت ها و مشکلاتی را کهبین اهداف و روش های اجرایی آن وجود دارد، طرح و اثبات کرده و برای آنها پیشنهادهای اصلاحی ارایه گردد.در این بین سوق دادن آموزش به سمت جوابگویی هر چه بیشتر به نیازهای واضعی جامعه و آشنایی دانشجویانبا فرهنگ و معماری ملی مدنظر می باشد، خصوصاً که دوره کارشناسی در رشته معماری دوره ای است حرفه ایو با پرورش استعداد خلاقه، انتقال دانش ها، مهارت های عمومی حرفه معماری و حصول کارایی عمومی کاملمی گردد. در نتیجه برای تحقق این هدف باید در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه هایطراحی معماری و دروس فنی و نظری داده شود.

لینک کمکی